Champagne ökar utanför EU

2015 innebar ett nytt rekordår för försäljningen av champagne. Försäljningen ökade med 5,6 procent jämfört med föregående år. Totalt såldes det för 4,75 miljarder euro, och marknaderna utanför EU stod för den största ökningen – där köpte man 70,5 miljoner flaskor.

”De mer avlägsna marknaderna är beredda att betala det rätta priset för en produkt som representerar den franska livsstilen för dem”, förklarar Thibaut Le Mailloux från branschorganisationen CIVC (Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne). Han menar att man på dessa marknader är mer intresserade av ”ovanliga och mer dyra viner”.

Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne

Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne