Ekoägg ökar

Andelen ekoägg som säljs till konsumenter och storhushåll fortsätter att öka. På två år har försäljningen ökat med 60 procent. Under 2009 ökade andelen med 24 procent.

Sedan 2007 har antalet ekologiska hönsplatser i Sverige ökat med hela 30 procent.

Under det senaste året har också försäljningen av ägg från frigående höns ökat med 5 procent.

I Sverige ökade konsumtionen av ägg med hela 5 procent under 2009 och antalet värphöns i Sverige närmar sig nu 6 miljoner.