Format och priser

annonsformat1

annonsformat2

annonsformat3

annonsformat4

Utgivningsplan 2007
Nr Utgivningsdag Materialdag
1/2007 2 februari 8 januari
2/2007 16 mars 20 februari
3/2007 11 maj 16 april
4/2007 17 augusti 24 juli
5/2007 12 oktober 18 september
6/2007 16 november 23 oktober
Annonsprislista 2007
Format Bredd x höjd 4-färg
1/4-sida stående 89×120 mm 9.900:-
1/4-sida stående utfallande 107×137 mm 9.900:-
1/2-sida stående 89×244 mm 15.900:-
1/2-sida stående utfallande 107×280 mm 15.900:-
1/2-sida liggande 184×120 mm 15.900:-
1/2-sida liggande utfallande 215×137 mm 15.900:-
1/1-sida 184×244 mm 26.900:-
1/1-sida utfallande 215×280 mm 26.900:-
1/1-sida baksida utfallande 214×280 mm 30.900:-
Uppslag 394×244 mm 44.900:-
Uppslag utfallande 430×280 mm 44.900:-

För övriga format lämnar vi gärna offert.
Bilaga < 25 gram 49.000:-
> 25 gram Begär offert.

Tillägg: Omslagssidorna +15 %. Moms tillkommer.
Reklamskatt ingår.

Bokad annons som annulleras senare än tre veckor före materialdag
debiteras till fullt pris.

RABATTER
6 nummer 15 %. 3 nummer 10 %. Gäller vid samtidig bokning.

Teknisk information
Tidningens format: 215×280 mm. Satsyta: 185×265 mm
Papper: Utfallande: 215×280 mm + 3 mm skärsmån.
Raster: 133 linjer/tum
Tryck: Offset
Annonsformat: Priser gäller färdigt digitalt annonsmaterial.
I övriga fall tillkommer produktions- och reprokostnader.

Aktuellt om viner
Vin&BarJournalens läsare är på ständig jakt efter nya drycker. De är kunniga, intresserade och förmedlar gärna sin kunskap till vänner och bekanta. I bilagan ”Aktuellt om viner” kan de läsa om nylanseringar, nya årgångar och godbitar som alltid tåls att påminnas om. Under flera år har bilagan varit den mest lästa delen i tidningen och fungerat som ett viktigt verktyg för läsarnas inköp av dryck.
För mer information kontakta Håkan Holmén.

Annonsering på Hemsida
En banner på hemsidan www.vinochbar.se omfattar
140×100 pixlar och kostar 1000:-/månaden

ANNONSBOKNING
News Factory
Håkan Holmén
Tel: 08-587 86 536. Mobil: 0709 846913
E-post: annons@vinochbar.se

Tekniska upplysningar

Annonsmaterialet ska levereras digitalt i bokat format.

Materialet
bör levereras i form av en tryckbar pdf-fil.
Skicka filen i en sjävuppackande fil och bifoga utskrift.

Bilderna
i annonsen ska vara högupplösta, d.v.s i 300 dpi och separade i CMYK, sparade i eps- eller tif-format.

Material under 7 Mb mailas till anna@exakta.se

Material över 7 Mb skickas via ftp:
ftp.exakta.se
lösen: vin&bar
id: vin&bar
Skicka då även ett mail med information om filnamn till:
anna@exakta.se

Material kan även skickas på cd/dvd till:
Exakta Media
Att: Anna Friis Nedvall
Box 8139
200 41 Malmö

Vid frågor ring Anna på tel. 0451-70 65 98.

”FINSTILT”
• Beställt annonsutrymme får inte annulleras senare än i utgivningsplanen angiven materialdag.
• Annonsmaterial förvaras högst 6 månader efter annonsens införande i tidningen.
• Betalningsvillkor: 20 dagar netto.
• För eventuell skada, som kan tillfogas annonsör eller annan person genom att annons är felaktig eller ej blivit införd på begärd dag, ikläder sig tidningen ej något ansvar.
• Tidningens ansvar för fel är begränsat till högst annonskostnaden.

» Kontakt