Östersjötorsken är tillbaka!

Äntligen kan man handla torsk från östra Östersjön med gott samvete. Efter många års problem med utfiskning och minskade bestånd av torsk har nu yrkesfiskarna hittat gemensamma riktlinjer för ett hållbart fiske i Östersjön.

Som ytterligare ett led i arbetet för tydlig kommunikation och spårbarhet har man antagit certifiering genom Marine Stewardship Council (MSC) – en internationell organisation som arbetar tillsammans med fisket, organisationer, forskare, miljöorganisationer och allmänheten för ett långsiktigt hållbart fiske.

Hur skall man då som konsument veta att torsken är fiskad enligt de hårda MSC-kraven? Fisk fångad enligt MSCs certifiering får märkas med MSCs miljösymbol (en fisk med texten MSC) om den kan spåras från båt till tallrik. Symbolen är redan etablerad i många länder i Europa och kännedomen i Sverige har dubblats de senaste två åren.