Pizzapriserna högst i Stockholm

Det är inte bara bostadspriserna som är högst i Stockholm. Även pizzapriserna ser ut att följa samma mönster då den årliga Svenska Pizzarapporten redovisar statistik över pizzapriserna runtom i landet. Svenska Pizzarappporten beskriver även när, var och hur vi svenskar åt pizza 2010.