Kolgrillen fortfarande hetast

Kolgrill är fortfarande det vanligaste sättet att grilla. En undersökning från försäkringsbolaget If visar att sju av tio svenskar oftast använder traditionell kolgrill. Gasolgrillen kommer på andra och engångsgrillen på tredje plats. If uppmanar till försiktighet nu när grillsäsongen startar.

IFS TIPS FÖR SÄKER KOLGRILLNING

1.Se till att du har en stabil grill som inte välter. Häll i kolen i en hög.
2.Använd tändvätska – inte T-röd eller andra brännbara vätskor! Fördela vätskan över kolhögen och låt den suga in några minuter. Då brinner den lugnt och ger en effektiv antändning.
3.Tänd genom att kasta en brinnande tändsticka på kolen. Lågor kommer att flamma upp men dämpas efter någon minut.
4.Spruta aldrig tändvätska direkt på en het grill. Tändvätskan förångas och det är risk för explosion med svåra brännskador som följd.
5.Stäng flaskan och ställ den på ett säkert avstånd från grillen.
6.När kolen fått ett lager med ljus aska är den klar. Bred ut över hela ytan. Börja grilla!
7.Håll grillen under uppsikt. Fett som rinner från maten kan flamma upp och brinna med farligt hög låga. Obs! att fett inte får släckas med vatten, utan genom kvävning.
8.Efter grillning. Släck med vatten eller lägg på lock och låt svalna på plats.
9.Ha en hink vatten till hands så att du snabbt kan släcka om det börjar brinna på fel ställe.

IFS TIPS FÖR SÄKER HANTERING AV ENGÅNGSGRILL

1.Kontrollera om det råder eldningsförbud på platsen där du tänkt grilla. Då det råder eldningsförbud är det bara tillåtet att grilla hemma i egen grill.
2.Ställ engångsgrillen på eldfast underlag som inte riskerar att ta eld. Exempelvis på grus eller på en anlagd grillplats. Grillarna blir mycket varma undertill och värmen kan göra att det börjar brinna.
3.Ha något att släcka med nära till hands. En stor hink vatten räcker vid grillning. Tänk på att fylla engångsgrillen med vatten och att även hälla vatten på den plats där grillen har stått när ni är klara.
4.Det är viktigt att du dränker kolen i ordentligt med vatten innan du slänger den i soporna/återvinning.