Kravmärkt blåmussla – dubbelt miljövänlig

Just nu är alldeles utmärkt säsong för blåmusslor och i välsorterade fiskdiskar finns nu en Kravodlad variant. Skillnaden jämfört med de traditionellt odlade blåmusslorna ligger i reglerna för skörd, bearbetning, transport, livsmedelskontroll och odlingsmaterial. I det sistnämnda gäller bland annat att rep, metall och andra material inte får vara impregnerade med kemiska tillsatser, inte heller målade med giftig färg. Plastfat ska vara återvinningsbara. Fartyget får under vattenlinjen inte vara målat med färg som innehåller tenn.
Men förutom att vara odlad enligt Kravspecifikationen gör blåmusslan en betydande insats för havsmiljön. För mycket utsläpp av fosfor och kväve ökar tillväxten av växtplankton och ger syrefattiga havsbottnar. Blåmusslan filtrerar algerna och området blir rent och syrerikt.