Lokalproducerat i Systembolagets tre närmaste butiker

Systembolaget utökar sin distribution så att det numera blir möjligtatt köpa lokalproducerade drycker i de tre närmaste butikerna, istället för somtidigare bara i den som låg närmast produktionsstället. 

Systembolaget kommer därför från och med 1 juli 2010 att erbjuda tillverkare av lokalt producerade produkter möjligheten att lagerföra sina varor i tre avde systembutiker som är mest närbelägna produktionen.

– Det är den växande trenden att köpa lokalproducerat som även påverkar våra kunders köpmönster. Vi är glada att vi nu kan erbjuda våra kunder att köpa lokalproducerat i upp till de tre av de systembutiker som är närmast produktionen, säger Systembolagets vice vd Marie Nygren.

I nuläget erbjuder Systembolaget 201 lokalt producerade produkter från 50tillverkare i 45 systembutiker.