Nu finns klimatcertifierad mat

I dag premiärvisades den första klimatcertifierade maten – tomater från Hornuddens trädgård i Sörmland ochmjölk från Sju Gårdar i Uppland. I sammanlagt tre år har KRAV och Svenskt Sigill arbetat med hjälp av experter på klimat, jordbruk och livscykelanalyser för att skapa ett regelverk som fungerar för klimatcertifiering. I dag är även Milko, Lantmännen, LRF, Scan och Skånemejerier med i arbetet. Målet är att utveckla en klimatcertifiering för mat där åtgärder vidtagits i livsmedelskedjan för att minska klimatpåverkan.