Skebo Herrgård fick guldko

Arla Foods Guldko i klassen Bästa Miljöarbete togs hem av Skebo Herrgård. I tävlingen premieras de som uthålligt och målmedvetet arbetar för en långsiktigt hållbar livsmedelsproduktion och rättvis handel. Guldkogalan som är matbranschens Oscarsgala hölls i år för 11:e året och antalet tävlande var rekordhögt. 

"Personer och företag som vågar ifrågasätta och utveckla sin dagliga verksamhet blir banbrytare. Problem på vägen vänds till möjligheter, steget mellan ord och handling är inte långt. Med övertygelse om sin kvalitet gör man en hållbar produkt och tar bokstavligen ansvar från jord till bord. Tack vare ett stort hjärta sprids ett smittande engagemang från land till stad.” Så löd juryns motivering som lästes upp innan Skebo Herrgård ropades upp som vinnare.