Smaka på hela Sverige i Måltidsriket

Under september månad kan det vara värt att styra kosan mot Örebro län, måltidsriket. Då går startskottet för projektet 26 smaker 26 landskap. Det är tjugosex olika restauranger och offentliga kök i Örebro län som presenterar var sin meny från var "sitt" landskap, inklusive Sápmi, samernas land. Sápmi ingår i regeringens satsning och vision ”Sverige det nya matlandet”. Därav projektnamnet 26 smaker 26 landskap.

Restaurangerna som deltar ska ta fram en meny som representerar ett av Sveriges landskap som de slumpmässigt tilldelats genom lottning. Under sommaren ska restaurangerna tillsammans med en mentor från landskapet arbeta fram en lunch eller en middag och använda sig av råvaror och producenter från sitt landskap. Läs mer om projektet och de deltagande restaurangerna på 26smaker.se.