Återbetalnings- och returpolicy

Våra digitala varor kan inte returneras eller återbetalas. Eftersom vi erbjuder icke-materiella oåterkalleliga varor, utfärdar vi inte återbetalningar när beställningen har genomförts och produkten har skickats eller laddats ner. Som kund är du ansvarig att ha kunskap om detta när du köper en digital vara på vår webbplats.

Våra digitala varor innehåller information och reklam om alkohol och starksprit över 15% alkoholenheter. Detta informeras om vid varans informationstext och vid köp räknas det som en handling av godkännande.

Observera att vi inte bär något ansvar om fel vara köps och laddas ner. Vi gör inga returer eller återbetalningar på våra digitala varor.

Om varan av någon anledning inte har laddats ner bör du kontakta oss på info@vinochbar.se inom 7 dagar från köp. Vi hjälper er så att ni får den varan ni har betalat för. Vid sådana ärenden krävs ett kvitto eller ett köpbevis.

Vänligen ge oss tid för svar om ni mailar till info@vinochbar.se.

Vid prenumerationsärenden av magasinet VIN&BAR hänvisar vi till kundtjänst på telefon 08-799 63 97 eller maila ditt ärende till vinochbar@flowyinfo.se 

 

VIN & BAR Förlag AB

info@vinochbar.se

Instagram@vinochbar

BG 5274-7649

 

Kundtjänst/prenumeration:

Flowy/Pressdata 08-799 63 97

vinochbar@flowyinfo.se